کانال تلگرام arasfeed@
+98 21 48017 تماس در ساعات کاری
info@arasfeed.com گروه ارس فید
صفحه اصلی خوراک مکمل طیور
فروش ویژه
خوراک مکمل طیور

 

 

021-48017

کد ردیف نام محصول قیمت (ريال)
2000 1 مکمل درمانی ویتامینه معدنی گاوهای شیری با فسفر 47861.85
2007 2 مکمل درمانی ویتامینه معدنی گاوهای شیری بدون فسفر 36850.6
2008 3 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 30 46348.45
2009 4 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 45 51290
2010 5 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 60 56231.55
2011 6 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 90 66114.65
2013 7 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 30 61815.95
2014 8 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 45 73627.6
2015 9 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 60 74936.3
2016 10 مکمل درمانی ویتامینه، معدنی گاوهای شیری بر پایه فسفر 90 88959.4
2365 11 مکمل ویتامینه معدنی پرواری (GROBEEF) 33693.85
2505 12 مکمل ویتامینه معدنی گاو شیرده (دایموند) 83358.9
2373 13 مکمل دامی سازمان بدون فسفر با بیوتین  75066.25
4001 14 پرمیکس ویتامین A 218332.1
4003 15 پرمیکس ویتامین E 50242.35
4002 16 پرمیکس ویتامین D3 297848.85
4004 17 پرمیکس ویتامین E سلنیوم 82666.6
4005 18 پرمیکس ویتامین E سلنیوم سازمان 54113.25
4006 19 پرمیکس ویتامین C 226339.55
4007 20 پرمیکس ویتامین K3 56420.15
4008 21 پرمیکس BCOM 477806.6
2601 22 مکمل ویتامینه ویژه گاوهای شیرده  233720.25
2602 23 مکمل معدنی ویژه گاوهای شیرده 53216.25
2603 24 مکمل ویتامینه گاوهای شیرده 112476.9
2604 25 مکمل معدنی گاوهای شیرده 30095.5
2607 26 مکمل ویتامینه ویژه پرواری 87998
2608 27 مکمل معدنی ویژه پرواری 25657.65
2609 28 مکمل ویتامینه ویژه گوساله زیر 3 ماه 144484.85
2610 29 مکمل معدنی ویژه گوساله زیر 3 ماه 26377.55
2611 30 مکمل غذایی ویتامینه گوساله، تلیسه و گاو خشک 131341.5
2612 31 مکمل غذایی معدنی گوساله، تلیسه و گاو خشک 38228.3
2613 32 مکمل آنیونیک ویژه گاو های خشک انتظار زایمان 69431.25
2605 33 مکمل ویتامینه ویژه دوره انتقال 133498.9
2606 34 مکمل معدنی ویژه دوره انتقال 33996.3
2525 35 کنسانتره مرغ گوشتی گلدن رشد 2.5 درصد  189750
8027 36 کنسانتره 2.5 درصد گوشتی دنا 247250
4030 37 کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی 176650.35
4040 38 کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی ویکتوریا 229379
5034 39 کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی اقتصادی 198515.3
5060 40 کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی 119127.35
7059 41 کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار 2-0 ماه 178250
7060 42 کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار 4-2 ماه 15525
7061 43 کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار دوره تولید A 166750
7062 44 کنسانتره 2.5 درصد تخمگذار دوره تولید B 150075
112 45 کنسانتره بلدرچین گوشتیی 83751.05
113 46 کنسانتره بلدرچین تخمگذار 79451.2
3351 47 مکمل ویتامینه مادر سازمان 263588.05
3463 48 مکمل دوقلوی گوشتی سازمان 403568.35
3464 49 مکمل دوقلوی تخمگذار سازمان 394478.75