کانال تلگرام arasfeed@
+98 21 48017 تماس در ساعات کاری
info@arasfeed.com گروه ارس فید
صفحه اصلی روغن سویا , روغن کلزا , روغن آفتابگردان , روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان
فروش ویژه
روغن سویا , روغن کلزا , روغن آفتابگردان , روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان
روغن سویا , روغن کلزا , روغن آفتابگردان , روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان

ارس فید
روغن سویا , روغن کلزا , روغن آفتابگردان , روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان

روغن تصفیه شده سویا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری

روغن خام سویا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری

روغن خام آفتابگردان بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری

روغن کلزا بارگیری کرج بصورت فله و گالن 20 لیتری

روغن ترکیبی سویا کلزا آفتابگردان رنگ روشن و رنگ تیره بصورت فله و گالن بارگیری ورامین

 

https://t.me/arasfeed

02148017